หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา สายชั้นอนุบาล  
      

 วันที่ 11 มกราคม 2562 นายสุวัฒน์ สุระอะดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ผลงานของหนู เรียนรู้สะเต็มศึกษา ผู้ปกครองร่วมพัฒนา" ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนสายชั้นอนุบาล โดยมีศึกษานิเทศน์ สพป.อด.1 คณะครู นักเรียนสายชั้นอนุบาล และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในพิธีเปิดและชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  คลิก www.facebook.com/banmakkhaeng-school
 : ศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว
: 2562-01-11