หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ปีการศึกษา 2562  
      

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ประจำปีการศึกษา 2562   ติดต่อขอรับรายละเอียดการประมูล ได้ที่กลุ่มบริหารงบประมาณ ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

 คลิกอ่าน     รายละเอียดประกาศฯ     หน้า 1    หน้า 2   หน้า 3   
: ศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว
: 2562-03-19