หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  รับการประเมินภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.

  กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด 2562

  การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ปีการศึกษา 2562

  ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา สายชั้นอนุบาล

  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ประจำปี 2561

  ทำบุญครบรอบ 65 ปี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

  กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2561

  พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จังหวัดอุดรธานี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

  การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป